Theravada.no é ein resurs som i hóvedság é meint å téby ein      

gronnleggande innføring i Buddhas opprínneligge lére,    

og é komponért av ein theravádamonk fra    

skogstradisjónen som bór og    

praktisére i údlandet.   

Hvis du léide itte údfyllande informasjón eller pålíteligge kilder 

på engelsk, é du velkommen te å  

ta kontakt - så ská me andre 

hjelpa deg så godt me kan

Svisssh!