Theravada.no é ein resurs som hóvedságeligt é meint å téby ein      gronnleggande innføring i Buddhas opprínneligge lére   
og é komponért av ein theravádamonk fra    
skogstradisjónen som bór og   
praktisére i údlandet  

Hvis du é på léid itte údfyllande informasjón eller andre
pålíteligge kilderé du velkommen te å ta
kontakt, så
 ská me hjelpa deg
viare så 
godt me kan

Svisssh!