top of page

Denna nettsiå ein resurs som hóvedságeligt é meint å
téby ein gronnleggande innføring i Buddhas lére
og é komponért av ein Theravádamonk fra skogstradisjónen

...Hvis du é på léid itte údfyllande informasjón eller andre pålíteligge kilder é du velkommen te å ta kontakt så vil me hjelpa deg víare på veien!

Sendt

bottom of page