top of page

Denna nettsiå ein resurs som hóvedságeligt é meint å
téby ein gronnleggande innføring i Buddhas opprínneligge lére
og é komponért av ein Theravádamonk fra skogstradisjónen
som bór og 
praktisére i údlandet...  

Hvis du é på léid itte údfyllande informasjón eller andre pålíteligge kilder, é du velkommen te å ta kontakt - så ská me hjelpa deg víarre så godt me kan

Sendt

bottom of page