DEN FYSSTE GÓHÉDEN – SJENERØSITÉT

Sjenerøsitét é den frívilligge øverekkelsen av ein gáve. Detta gjelde både når me gjér matríelle gaver, av vår tíd, energí og kunnskáb – eller når me for eksempel gjér tilgívelse øvenfor andre folk som méd- eller úden forsétt, har såra oss på ein eller áen måde. Når Buddha bleí sport direkte kor ein gave búrde gís, så va sváret han gá enkelt: «kor enn du føle deg inspírérte te å gjé». Med andre ord, sánne sjenerøsitet é ein frívílligge déling, úden någen bágtanker, forúdsetninger eller skjulte klausúler. Gívningen av denne typen gaver é et godt uttrykk av et av di viktigste prinsippene i kamma: at me faktisk kan údøva frihéden vår te å velga, og at me ikkje trenge ver sláver øvenfor eventuelle gjerrigge tendenser som me kan ha komt te å lagt té oss gjønå livet.

Men, sjøl om Buddha ikkje satt någen begrensninger for kór ein gave burde gís, va han ennå merr spésifíkke på spørsmål om kór og kossen ein kan gí for å oppnå best muligt resultát. Oppfordringane han då gá, vá å:

  • Gjé gáver som du me stór sikkerhéd kan anta ikkje vil vér te skáde for hverken dég eller módtágaren og ikkje gi «øve evne».

  • Velg gáven og módtágaren med omhú og på ein måde kor du kan gléda deg øve gáven både før, onnaveis, og itte øverekkelsen.

  • Vís respekt og empatí for módtágaren, og víd at denna sjenerøse handlingen faktisk é verdt den innsatsen du légge inn i an.

  • Gjé te beúndringsverdigge mennesker som é fríe fra lídenskab, irritiasjon, aversjón og forvirring – eller som har ein livsførsel og praksis med mål om å lúga úd disse tendensene fra sine sinn. Den góheden som springe úd av denne formen for gávmildhéd é i følge Buddha grenselause. Men – sjøl all den góhéden som ligge i alle disse formene for sjenerøse handlinger, blir te ein «smál ság» i følge Buddha, sámenligna med den góhéden som springe úd av å léva et étisk fínslíbt morálsk lív.